• Дунаєвецька районна рада
  • Дунаєвецька районна рада
  • Дунаєвецька районна рада
  • Дунаєвецька районна рада
  • Дунаєвецька районна рада

Інспектування КНП Дунаєвецької районної ради «Дунаєвецька центральна районна лікарня»

Inspektuvanya

 27 лютого голова районної ради Ольга Михальська, голова райдержадміністрації Ярослав Купчик та голова Дунаєвецькоїміської ОТГ Веліна Заяць відвідали комунальне некомерційне підприємство Дунаєвецької районної ради «Дунаєвецька центральна районналікарня» та провели бесіду з головним лікарем Володимиром Крупком та завідувачем інфекційного відділення Віктором Шведиком щодо ситуації на випадок поширення коронавірусу COVID-19 в районі.  Зокрема, комунальне некомерційне підприємство Дунаєвецької районної ради «Дунаєвецька центральна районналікарня» забезпече неосновними медичними засобами та 24-ма захисними комплектами одягу. Лікування в разіінфікуванняхворих на коронавірус COVID-19, буде проводитись на території  комунального підприємства «Хмельницькаінфекційналікарня» Хмельницькоїміської ради, яке визначене базовим для надання медичної допомоги на випадок поширення коронавірусу COVID-19 в регіоні.

Уразівідвідуваннязооринківаборинківіз продуктами тваринногопоходження, дотримуйтеся таких правил:

– уникайте контакту з хворимитваринамиабозіпсованими продуктами тваринногопоходження;
– мийте руки з милом післядоторкування до тваринабопродуктівтваринногопоходження;
– уникайте будь-якого контакту з безхатнімитваринами, щоможливопроживають на територіїзооринку;
– не торкайтесь очей, носа та рота брудними руками;
– уникайте контакту з потенційнозараженимитваринами, залишкамиаборідинами на грунтіабочастинамипредметів магазину чизооринку;
– уникайтеспоживаннясирихабонедостатньообробленихпродуктівтваринногопоходження. Потрібноналежним чином термічнооброблятисирем”ясо, м”яснісубпродукти, молоко та слідуватиналежним практикам приготуванняхарчовихпродуктів.
Рекомендації для групризику.
Групапрофесійногоризику(працівникибійні, ветеринари, працівникизооринків, а такожіншіособи,щозаймаютьсяповодженням з тваринамиабосвіжими продуктами тваринногопоходження) повиннідотримуватися таких правил:
– дотримуйтесяособистоїгігієни;
– використовуйтезахисні накидки, рукавиці, маски під час поводження з тваринамиабосвіжими продуктами тваринногопоходження;
– уникайте контакту з рідинамиорганізмутварин, якщо не використовуєтезасобиіндивідуальногозахисту;
– мийте та дезінфікуйтезасобиіндивідуальногозахистущоденноабовикористовуйтеодноразові;
– мийте та дезінфікуйтеспорядженнящоденно;
– зберігайтезахиснийодяг та спорядженняпісляобробки на роботі у спеціальновідведеномумісці для попередженняможливогоінфікування через них іншихосіб;
– дотримуйтеся правил безпечногопохованняабознищеннямертвихтварин;
– інформуйте у відповідніінстанції про будь–якінетиповізахворювання у тварин;
Збудник нового корона вірусу та механізмпередачінедостатньовивчені, тому доцільнонагадати про основніпринципизниженнязагальногоризику ГРВІ:
уникатитісного контакту з людьми ,щостраждають на гостіреспіраторніінфекції;
часто мийте руки, особливо після прямого контакту з хворимитваринами на фермах або у дикійприроді;
люди з симптомами гостроїреспіраторноїінфекціїповиннідотримуватися правил етикету кашлю та респіраторноїгігієни(триматидистанцію, використовуватиодноразовісерветки при кашлі та чханні, митичастіше руки, максимально скоротитиконтакти з іншими людьми).
У разіпоявисимптомів ,якісвідчать про респіраторнізахворювання, рекомендовано звернутися до лікаря .

 

Карта району

Ulti Clocks content